DET NORSKE ZARATHUSHTHRISKE TROSSAMFUNN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hjem  |

Om DNZT  |

Hendelser  |

Seremonier  |

Bli en Zarathushti  |

Kontakt DNZT  |

Bøker  |

Donasjon  |

Linker

 

 

 

 Zarathushthras religion

 

 

 

BAKGRUNN

Den Zarathustriske religion (Zarthost på persisk) kom til verden med åpenbaringene av profeten Zarathustra Haechataspa Spitaman. Zoroaster er den greske formen.. Den nøyaktige året han ble født er usikkert og blir fremdeles diskutert av lærde, men det er enighet om at religionen startet for ca 3500 år siden i oldtidens Iran.

 Zarathustra var sønn av Pourushaspa og Doghdova. Han ble født i den nord vestre delen av Iran på dagen KHORDAD den sjette dagen i måneden FARVARDIN ca 1500 år BC. Legenden sier at han smilte ved fødselen og når han så på sine foreldre ble de fylt av kjærlighet og håp for fremtiden. De ga han navnet Zarathustra av Spitaman familien (den gyldne stjerne).

Karpanene som var prestene i den gamle religionen  prøvde å hindre hans vei mot ASHA (rettferdighet) ved å utsette han for mange farer men kom han uskadet fra alle farene.

 

BEGYNNELSEN

Zarathustra Spitaman giftet seg med Hvovi, de fikk seks barn. Tre gutter og tre jenter i denne

rekkefølgen:

1. sønn Isat Vastar

2. datter Freni

3. datter Thriti

4. sønn Urvatat-Nara

5. sønn Hvare Chithra

6. datter Pouruchista

Zarathustra fikk sine åpenbaringer direkte fra Ahura Mazda (gud).

De første som omvendte seg var hans fetter Maidhyoimanha, Zarathustras kone Hvovi og deres seks barn. På Ahura Mazdas befaling begynte han sin misjon i sin egen by og regionen rundt.Da han fikk problemer med Karpanene, de lokale prestene reiste han til kong Vishtasp av Baktria.

 

Zarathustra ankommer kong Vishtasps hoff.

 

Her startet han å forkynne sitt budskap og ba de stoppe dyrkingen av avguder. Han forkynte at det var kun en gud Ahura Mazda som var verdig tilbedelse. Ved kong Vishtasps hoff argumentere han mot intrigemakere, såkalte «vise menn» som svermet rundt kongen. Han fikk til slutt overbevist kong Vishtasp som ble den første utenfor hans familie som omfavnet den Zarathustriske religionen.

Zarathustra levde til han ble 77 år gammel.

Religionen spredte seg gjennom hele det Kianianske imperiet og var den største religionen i den Achamediske perioden som ble grunnlagt av Kyros den store i 556 BC. Den fikk et tilbakeslag under Darius III da Alexander den store innvaderte Persia i 330 BC .

Etter dette ble Persepolis ødelagt . Etter en oppblomstring med Partherene (256-226 AD) og det Sassanidiske dynastiet fra 226-652 AD erobret de muslimske araberne det iranske imperiet i 652 AD.

Da araberne tok makten måtte de som nektet å konvertere til Islam flykte til isolerte områder eller til India hvor de er kjent som Parsere.

 

RELIGIONEN

Den zarathustriske troen er basert på ASHA (rettferdighet) som har tre læresetninger:

1. Humata (gode tanker)

2. Hukhta ( gode ord)

3. Huvarashta (gode gjerninger)

Enklere får det ikke blitt

Prinsippene som Zarathustra lærte var:

Høy etikk, en positiv holdning til livet, en positiv holdning til fremtiden og viktigheten av fritt valg og universalitet.

Troen blomstret hos mange sivilisasjoner i tusen år, mennesker fra mange land i oksidenten fulgte den gode religionen. Dette var troen som fremhevet ASHA (rettferdighet).

Sannhet og avsverging av løgn er en essensiell del i vår tro. Det betyr at vårt ord er hellig og kan ikke bli brutt uansett vanskeligheter.

En zarathustris plikt er å kjempe mot ondskap. Han kan lykkes eller mislykkes men han må ikke stoppe å forsøke.

Zarathustrier er kjent for to ting, det indre og det ytre. Det indre er troen på Ahura Mazda, det ytre er Sedreh og Kushti ( en hellig skjorte og et bommullsbånd). 

 

 

DET ZARATHUSTRISKE VERDENSBILDE 

Zarathustra presenterer et verdensbilde der Ahura Mazda er skaperen av en ideell eksistens i henhold til ASHA (rettferdighet) og alt er i utgangspuktet skapt godt. Når verden går fremover er

det en konstant kamp mellom de kosmiske krefter mellom det gode Spenta Mainyu og det onde,løgnen Angra Mainyu. I denne tilværelsen har Ahura Mazda (Betyr den vise herre og gode skaper) gitt oss fri vilje til å velge mellom godt og ondt, men samtidig et ansvar til å fremme det gode og å ta avstand fra det onde. Å utvikle ikke bare oss selv men arbeide for at hele verden går mot Frashokereti, den endelige frelsen, da alt vil være i perfekt harmoni og evig velsignelse. Denne forpliktelsen til å leve et godt,harmonisk og et moralskt liv er det profeten venter av oss i den zarathustriske tro.

Vår misjon i livet er å leve slik at den ultimate seieren oppnås. Han oppfordret sine tilhengere å leve et fullt og helt liv i denne verden, sette pris på alt som er godt og vakkert i skapelsen , og ikke bare gjøre godt og avstå fra ondt men også å kjempe mot ondskap for at andre kan bli lykkelige. Han forsikret sine tilhengere at guds styrke ville bli gitt til de som bekjempet ondskap, han fremhevet at en ond gjerning ville bli tilgitt med en god gjerning. Veien til lykke var å gjøre andre lykkelige.

Han sa at alle har en gudommelig gnist , det er opp til oss selv å oppdage denne gnisten inne i oss,forstå de mulighetene dette gir oss for å leve slik at vi oppnår perfeksjon i denne verden. Han talte om vår frie vilje. I en preken sa han:

«Dere som søker kunnskap, lytt varsomt til det jeg sier og ta imot sannhet i lys av fornuft, fordi det er mulig for hver og en å ha forskjellig tro»

Han sa også at vi skal være åpne i våre tanker og respektere alt som er godt,sant og vakkert. Her er en passasje som poengterer dette:

«Vi respekterer alle gode tanker ord og gjerninger som har kommet her eller andre steder, nå eller i en annen tid, fordi vi er på det godes parti» .

 

 

TILBEDELSE

Den evige ild: Zarathustriske ritualer og bønner blir fremført foran den evige ild som brenner med sedertre og røkelse. Den brenner i en sølvurne i det indre rommet i alle zarathustriske templer.

 

Pire Sabz Ildtempel i Yazd i sentral Iran.

Ilden som er et symbol for Asha (rettferdighet) og Guds lys har en spesiell plass i religionen.

Bønner blir fremsagt foran lyset av ilden som blir kontinuerlig holdt brennende i alle templene.

Ild blir ansett som et synlig symbol på vårt indre lys, den indre flammen som brenner i hvert menneske. Det er en fysisk manifestasjon på det opplyste sinn, lys og sannhet. Det er ingen tilbedelse av selve ilden, zarathustriene avviser tilbedelse av avguder i enhver form.

 

Fravahar

Den Zarathustriske religionens symbol kalles Fravahar som betyr styrke til fremgang. Det er et symbol som har to vinger som hver er delt i tre,som symboliserer "gode tanker, gode ord og gode handlinger". En ring i midten symboliserer livets evighet, en mann i  midten symboliserer visdom. Han holder en ring i sin venstre hånd som symboliserer vårt løfte til Ahura Mazda om å følge Asha.Han holder sin høyre hånd opp som symboliserer "det er kun en gud". Den har en hale som er delt i tre. Disse tredelte symboler symboliserer "onde tanker, onde ord og onde handlinger". Det er disse valgene som holder oss nede og påvirker vår fremtid. De to stavene under symboliserer: Den venstre Angra Mainyu,(onde krefter) den høyre Spenta Mainyu.(gode krefter). 

 

Fravahar

 

De fire viktige og respekterte naturelemenene 

Respekt for naturen og omgivelsene: Ivaretagelse av av naturens elementer (ild,luft,jord og vann)

og gjensidig riktig eksistens med elementene står sentralt i zarathustriske tanker. Dette setter denne gamle religionen langt foran sin tid.

Zarathustriene har en dyp respekt for de jordiske elementer, men mest av alt ilden. Zarathustra sa:

«Den allmektige Ahura Mazda som er skaperen av alle ting som ilden og de andre elementene, har gitt den en spesiell kraft og nytte så er den verdig en spesiell status, og når vi står foran vår hellige ild, så sender vi våre bønner til Gud den allmektige».

Derfor skal ikke zarathustriere bli ansett som ildtilbedere, men tilbedere av  Gud og ilden et symbol på Hans renhet og styrke.

 

Amesha Spentas

Amesha Spenta er essensen som den gode religion av Zarathustra er fundert på. Amesha Spenta er aspekter av Ahura Mazda. Ahura Mazda skaper den uavhengige eksistensen av Amesha Spenta i den perfekte verden av skapelsene. Noen ganger er de personifisert og opphøyet i Gathaene.

Noen ganger er Ahura Mazda beskrevet som deres far. Noe av det essensensielle kan vi ta inn i våre liv, f.eks Et godt sinn og fromhet. Andre sees på som idealer, som aktualiseres i våre liv ved handlingene våre som rettenkende mennesker. Her er det et skille i Gathaene mellom den ideelle formen for eksistens og den fysiske formen for eksistens.

Det er etthundre og syv aspekter ved Ahura Mazda. De seks Amesha Spentaene, sammen med Sraosha, en eller to er våre plikter som mennesker i den materielle verden, og alle Zaratustrier skal følge dem.Underkastelsen eller Sraosha til Ahura Mazda. De seks Amesha Spentas er som følger:

1. Asha Vahista (Ny persisk: Ardibehesht) Den høyeste, beste Sannhet, også den høyeste formen for Rettferdighet. Denne Sannheten beskriver hvordan verden burde være i sin ideele form. Hensikten er Den Rettferdige hensikt og handlinger i henhold til den høyeste formen for Rettferdighet.

2. Vohu-Mana (Bahman): Det gode sinnelag. Den mentale kapasiteten til å forstå Asha, forstå naturen til vår verden og gjenkjenne forskjellen mellom det ideelle og det virkelige. Dette er da et instrument for  å kjenne det moralske.

3. Spenta Armayity (Esand/ Asfand-Armadh): Den hellige holdningen. Teologisk er det holdningen til fromhet mot Kilden til livet og den absolutte Sannhet; Etisk er det holdningen til fromhet som er av viktighet for det Gode. Det karakteriseres som Rett Tenkning.

4. Khshathra-Vairya (Sahrivar): Det ideelle området. Det er den ideelle sosiale og politiske strukturen i vår verden. I klartekst kan vi kalle det det ideelle samfunnest. I teologiske termer, Himmelriket.

5. Haurvatat (Khordad) Tilstanden av en fullkommen tilværelse,i fysisk og åndelig integritet. Det er i sin fulle form den perfekte tilstanden i verden.

6. Ameretat (Amordad) Tilstanden av evig glede og harmoni.

 

 

Liv og død i Zarathustrianismen

Zarathustrianismen fokuserer på livet og individets ansvar for å ta valg basert på et godt og informert sinn. Like viktig er konsekvensene av valgene. Zarathustrianismen fokuserer ikke på å forklare døden. Med andre ord, fokuset i troen og blant de troende er ikke å tenke på døden og å spekulere på hva som skjer etter døden, slik som oppstandelse eller reinkarnasjon. Fokuset er å forstå dette livet og at det er kontinuerlig. Livet stopper aldri å eksistere. En sjel lever evig, på samme måte som energi aldri forsvinner. Eksistensen fortsetter, den sprer seg og vil ha samme effekt slik en persons valg og energi hadde det i denne verden.

Det er vanlig for oss alle å definere livet på den måten at vi blir født og dør. Alt foran og etter er definert som før og etter død. I Zarathustras Gatha er ikke døden definert, det er fordi livet aldri ender med døden. En sjel vil alltid bli dømt for sine handlinger og vil fortsette sin eksistens. Årsaken er at livet i vår dimensjon er liv på et plan hvor mange andre åndelige plan kan eksistere. Ingen av oss vet egentlig hva som skjer etter at vår sjel har forlatt kroppen, på samme måte som vi ikke vet hvordan ånden gir oss liv når vi er født. Men vi vet at alle søker en sannhet og at vi må ta konsekvensene for våre handlinger. Vi vet også at energi aldri opphører å eksistere.

 

 

DEN HELLIGE BOK

Alle eksisterende skrifter som er fra Zarathustra selv samt de religiøse skrifter som er skrevet senere er kjent som Avesta. Den er skrevet på et språk som i dag er utdødd. De ble samlet først under det Achamediske dynastiet, men store deler forsvant under Alexander den store. De ble igjen samlet under det Sassanidiske dynastiet. 

Avesta består av seks deler: Yasna, Khorde Avesta, Visperad, Vendidad og fragmenter. Den viktigste er «Gathaene» eller de himmelske sanger som er en del av Yasna. Dette er dialoger mellom profeten og Ahura Mazda, og de er tilegnet Zarathustra selv. Avesta ble skrevet på flere forskjellige språk. Gathaene ble skrevet på et pre Avestisk språk. Senere skrifter ble skrevet på Avestisk, Pahlavi, Zand og Pazanddialekter. Det som eksisterer idag er bare en liten del av de originale skriftene, mange forsvant da Alexander den store brant Persepolis.

 

Avestisk alfabet

Zarathustriene resiterer fremdeles bønnene på det språket det ble skrevet. Noen reformatorer argumenterer at de burde bli resitert på det samme språket som den troende bruker slik at han-hun kan forstå bønnen. Andre vil fortsette den gamle praksisen, å holde tradisjonen ved like.

 

Dette er Ashem Vohu, en av de zarathustriske bønnene på avestansk.

 

 

 

 

 

 

Oversatt fra engelsk av

Tor Ebelthoft

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.

DNZT, Postboks 6688 Rodelokka, 0502 Oslo , TLF: 94433451 , E-post: post@dnzt.org

.