DET NORSKE ZARATHUSHTHRISKE TROSSAMFUNN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hjem |

Om DNZT |

Hendelser  |

Seremonier  |

Bli en Zarathushti|

Kontakt DNZT  |

Bøker  |

Donasjon |

Linker

 

 

 

 

D.N.Z.T ble etablert i Norge i 2004.Vårt fellesskap er et lite medlem av det verdensomspennende Zarathushthriske fellesskap og i religiøs sammenheng følger Anjuman-e Mobedan-e Iran (Det Iranske Mobeders-presteråd).

 

 D. N. Z. T er en uavhengig religiøs og kulturell organisasjon. D.N.Z.T  har ikke noen politiske interesser og har ikke noen kontakt med noen politiske organisasjoner eller regjeringsorganisasjoner.

 

D.N.Z.T ønsker å samarbeide med andre upolitiske og uavhengige kulturelle organisasjoner og grupper med kulturelle programmer.

 

D.N.Z.T er beredt til å arbeide på alle nivåer med alle Zarathushthriske foreninger og grupperer i hele verden.

 

Her er målet til å få etablert en Zarathushthrisk forening i Norge :

 

1. Hjelpe Zarathushthrier i Norge til å praktisere sin religion.

2. Til å feire alle religiøse seremonier i Norge

3. Å spre budskapet om Asho Zarathushthra i Norge.

4. Hjelpe mennesker til å  konvertere til den Zarathushtiske tro.

 

 

 

 

 

 

 

DNZTble medlem avThe World Zoroastrian Organization (WZO)
i september2013.

 

 

 

 

 

 

.

DNZT, Postboks 6688 Rodelokka, 0502 Oslo , TLF: 94433451 , E-post: post@dnzt.org

.