DET NORSKE ZARATHUSHTHRISKE TROSSAMFUNN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hjem  |

Om DNZT  |

Hendelser  |

Seremonier  |

Bli en Zarathushti  |

Kontakt DNZT  |

Bøker  |

Donasjon  |

Linker

 

 

 

 Zarathushthras biografi

 

 

 

 

Vi vet meget lite om det tidligere livet av Zarathushtra. Det som vi vet er hovedsakelig basert på den legendariske historien som ble fortalt gjennom generasjoner uten om den hellige skriften. Derigjennom kom den mystiske historien om Zarathushtra.

 

For veldig mange år siden (ca 1780 F.kr) i den nord vestlige delen av det gamle Iran (i det nåværende Azerbayjan), ved en innsjø, bodde en stor familie som ble kalt Spitama. Overhodet av en gren av denne familien, kalt Hechadaspa, hadde to sønner: Pourushaspa og Arasti.

 

Pourushaspa hadde giftet seg med en ung kvinne kalte Dughdova. Det ble sagt at da hun var 5 måneder gravid, hadde hun en drøm. Hun så i en drøm at verden ble ødelagt, og hun ble veldig redd. Men etter det kom en engel i hennes drøm, og fortalte henne at hun bar på et barn som ville bli en stor Profet som kunne hindre den forestående ødeleggelsen.

 

Myten sier at den gravide Dughdova fødte en ung og sunn gutt i den 26. mars. Dette var dette et usedvanlig barn, ulik andre barn. Han gråt ikke. Istedenfor, da han fle født,  hadde han en bred smil i sitt ansikt, og hans ansikt skinte med en guddommelig glød. Hans foreldre bestemte å kalle ham Zarathushtra, (betyr Gul Stjerne).Arastis familie fikk også en sønn som de kalte Maidhyoimangha eller Maedyoimaha (halvmåne).

 

Zarathushtra vokste opp som en meget intelligent og energisk gutt.Han var meget observant og hadde et skarpt sinn. Han hadde evne til å se gjennom overflaten av ting og trengte gjennom  dybden til årsaken og betydningen. På grunn av hans naturlige nysgjerrighet, hadde han alltid flere spørsmål til prestene og lærerne i barndommen. Men ble han sjelden tilfreds med forklaringene at han fikk.

 

Da han var ni år gammel, ba hans venner han om å delta i et møte med ypperstepresten i byen for og diskutere de spørsmål som han hadde. Zarathushtra var godt forberedt til denne debatten. På møtet brukte Zarathushtra og presten flere timer på å diskutere spørsmålene. Imidlertid kunne ingen av dem overbevise den andre. Dybden i noen av hans spørsmål ga ypperstepresten hodebry, og han forlot i dype tanker.

 

Zarathushthra giftet seg med en kvinne som het Hvovi. Det skjedde før hans åpenbaring. Da Zarathushtra var tjue år gammel, forlot han sin hjemby. Han forlot sin familie, venner i ti år. Han dro til en fjellhule hvor han brukte ti år av sitt liv for å tenke og lete etter sannhet.

 

Da Zarathushtra var 30 år gammel, så han Ahura Mazda som den Vise Herren av Skapelsen og den syv aspekter av Ahura Mazda, Amesha Spentas som er beskytterne og skaperne av den fysiske verdenen. Han forsto de lovene som opprettholder universet, og forsto forholdet mellom Ahura Mazda, Amesha Spentas, og Skapelsen. Da dro han tilbake til sin hjemby og sitt folk

 

Etter hans åpenbaring ville Zarathushtra dele sin visdom med sine nærmeste. Han tok en avgjørelse og ba hele sin familie og slektninger lytte til hans lære. I en familieforsamling, forklarte han sin tro til dem. Da han avsluttet sin forklaring, besluttet hans søskenbarn, Maedyoimaha, seg hans tro  og ble den første tilhengeren av hans lære. Hans kone Hvovi omfavnet også hans lære og blir hans andre tilhenger. Deres barn bestemte å akseptere hans religion som het DEN GODE RELIGION.

 

Zarathushtra besluttet seg til å dele sin lære med de andre i landsbyen. Da han begynte å preke til folk i landsbyen, møtte han med en rotfestet motstand fra prestene, som så på de gamle religionene som sitt levebrød. Zarathushtra prøvde på forskjellige måter, men hver gang møtte han mer motstand. Etter tolv år, var det kun 22 tilhengere av den nye religionen, inkludert hans kone og barn.

 

Etter stadig å møte økende motstand fra herskerne og prestene av sitt eget folk, besluttet han å forlate sin hjemland. Han mobiliserte sine tilhengere. En gruppe på 23 personer startet sin vandring. De dro til flere land og byer. Han prøvde å lære andre om den nye religionen, men i hvert sted møtte han  stor motstand, delvis på grunn av de selvopptatte  herskerne og prestene, og delvis på grunn av uvitenheten i folket, og deres uvilje å forandre seg.

 

Til slutt hørt de om Kong Vishtaspa nabo landet som var en vis mann. Hvis en person i hele verden ville lytte til hans lære, måtte det være ham.

 

Zarathushtra var 42 år da han og hans tilhengere traff Kong Vishtaspa. Den vise Kongen hadde bevilget Zarathushtra audiens, men han hadde også bedt alle prestene og de vise mennene av sitt land å være til stede og lytte til Zarathushtra for å så tvil om hans religion. Kongen hadde satt i scene en debatt. I denne debatten i Slottet til Kong Vishtaspa talte Zarathushtra veltalende og overbevisende og svarte på alle utfordringer og spørsmål. Kongen så visheten i denne mannen, og han lærte og omfavnet religionen. Samtidig bad Kongen sitt hoff også å lytte med forsiktighet og å velge selvstendig og med visshet følge den Zarathushtriske tro.

 

 

 

Zarathushthra og Kong Vishtaspa

 

 

Dette var et gjennombrudd for Zarathushtra. Imidlertid fortsetter historien at Zarathushtras fiender hadde konspirert  

mot Zarathushtra og lagde forskjellige svarte magiske  redskaper og plasserte dem i hans rom, og anklaget ham for onde gjerninger, de ba Kongen om å gjennomsøke rommet. Zarathushtra ble arrestert etter at de svarte magiske redskapene var blitt oppdaget i hans rom.

 

Men historien fått en god vending, mens slik historie uunngåelig gjør. Det blir sagt at Kongens yndlingsmørk hest er slått med en uhelbredelig deformerende sykdom. Ingen av legene i kongeriket kunne finne noen kur. Da Zarathushtra, som var i fengsel, hørte om dette, ba han Kongen å prøve å kurere hans yndlingshest. Kongen lar motvillig Zarathushtra forsøker hans helbredelsesteknikker, som han tilbørlig gjør. Kongen forstår da feilen av hans dom mot Zarathushtra, og omfavner hans religion. Kongen straffer også prestene som konspirerte mot Zarathushtra, og starter å fremme Zarathushthra religion.

 

Etter at Kongen aksepterte religion av Zarathushtra, var det et gjennombrudd og et vendepunkt i formuene av Zarathushthriske religion. Fra den tiden, hadde Zarathushtra støtte av en mektig og vis Konge. Han drog fritt om å utbre sin lærer gjennom hele landet, og meget snart hans budskap krysset grensene av landet til nabo landene. I en måte hvis Zarathushtras illuminasjon var oppfatningen, dette var fødselen av Zarathushthriske Religion, mens vi vet det i dag. To av de tidligste konvertittene, etter Konge Vishtaspa omfavnet religionen var to brødre kalte Frashaoshtra og Jamaspa, av Hvogva familie. Disse to er neonet i Gathas, og de fortsatte å være blant Zarathushtras disipler til slutt. Det er ennå enda en legendarisk historie om et tre som Zarathushtra angivelig plantet. Det er også neonet i Shahnameh at da Zarathushtra besøkte Kashmar, plantet han en Sarv (Kypros tre). Dette treet som ble berømt som Sarv-e Kashmar, blir vokst meget stort og levde for millennier, fra Zarathushtra tid, da bli kuttet av kalif Motavakel, i året 861 e.kr.

 

Shahnameh av Ferdowsi sier at i det sytti sjuende år av Zarathushtras liv, hadde Turansk hær angrepet Kong Vishtaspas land. Turansk hær invaderte brann- tempelet, og massakrerte åtti prester som var på bønn der. Zarathushtra var også der for å be, og ble angrepet av dolken av Turbaratur (Bratrakarash), og ble martret på stedet.

 

 

Oversatt fra engelsk av

Tor Ebelthoft

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.

DNZT, Postboks 6688 Rodelokka, 0502 Oslo , TLF: 94433451 , E-post: post@dnzt.org

.