D.N.Z.T ble etablert i Norge i 2004.Vårt fellesskap er et lite medlem av det verdensomspennende Zarathushthriske fellesskap og i religiøs sammenheng følger Anjuman-e Mobedan-e Iran (Det Iranske Mobeders-presteråd). 

D. N. Z. T er en uavhengig religiøs og kulturell organisasjon. D.N.Z.T  har ikke noen politiske interesser og har ikke noen kontakt med noen politiske organisasjoner eller regjeringsorganisasjoner. 

.N.Z.T ønsker å samarbeide med andre upolitiske og uavhengige kulturelle organisasjoner og grupper med kulturelle programmer.
D.N.Z.T er beredt til å arbeide på alle nivåer med alle Zarathushthriske foreninger og grupperer i hele verden.
Her er målet til å få etablert en Zarathushthrisk forening i Norge:
 1. Hjelpe Zarathushthrier i Norge til å praktisere sin religion.
2. Til å feire alle religiøse seremonier i Norge
3. Å spre budskapet om Asho Zarathushthra i Norge.
4. Hjelpe mennesker til å  konvertere til den Zarathushtiske tro.   

 

DNZTble medlem avThe World Zoroastrian Organization (WZO)
i september2013.
   

DNZT, Postboks 6688 Rodelokka, 0502 Oslo , TLF: 94433451 , E-post: post@dnzt.org