Mehregan Jashan feiring i 3750 Mazde-Yasni

DNZT har feiret Mehregan i Oslo på Mehr-roz i Mehr mah (mandag den 1.oktober 2012).

Tilhengere av zarathushthrier i Oslo og deres venner deltok i festen i Oslo.

Festen startet kl.6:30 etter middagen, med den iranske nasjonalsangen, «Ey Iran».

Festen fortsatte som følger :

1. Mehr-Yasht bønn fra Avesta ble lest på det avestiske språket sammen med oversettelse til persisk og norsk.

2. En tale om Mehregans historie på norsk (Tor Fagerhaug).

3.Iransk tradisjonell musikk (live)

4.Middag

5.Norsk musikk(live)

6.Iransk musikk og dans

Kontakt DNZT hvis du ønsker å delta i MEHREGAN festen i Oslo.

DNZT, Postboks 6688 Rodelokka, 0502 Oslo , TLF: 94433451 , E-post: post@dnzt.org